Účtovníctvo v Senici

Služby súvisiace so spracovaním ekonomickej agendy podnikov,
či už ide o spoločnosti alebo drobných živnostníkov.

Kto sme

Sme slovenská audítorská spoločnosť, ktorá sídli v Senici.
Od roku 1996 vlastníme licenciu SKAu č. 66 na vykonávanie auditu.

Účtovníctvo Senica - audit

audit účtovnej
závierky

Účtovníctvo Senica - účtovné poradenstvo

poradenstvo v oblasti
daní a účtovníctva

Účtovníctvo Senica - účtovníctvo

vedenie účtovníctva, mzdovej
agendy a spracovanie miezd

Naši klienti

Naši klienti sú spoločnosti tuzemské so zahraničnou majetkovou účasťou, respektíve dcérske spoločnosti medzinárodných koncernov zamerané na:

obchodnú činnosť

služby

poľnohospodárstvo

ľahký priemysel

stavebníctvo

Služby poskytujeme aj pre nadácie, príspevkové organizácie, občianske združenia. Pracovný tím je zložený z audítorov, asistentov audítora a odborných pracovníkov. Pri riešení problémov našich klientov dlhodobo spolupracujeme s advokátskou kanceláriou, ktorá sa špecializuje na obchodné a daňové poradenstvo. Naša spoločnosť je poistená na škody spôsobené vykonávaním účtovných služieb.

Ako pracujeme?

 • Pomáhame klientom minimalizovať dopady rôznych daní
 • Riešime problémy ešte pred ich vznikom
 • Naši klienti získavajú týmto ďalšie časové a finančné zdroje na svoju činnosť
 • Vážime si klientov, sme vždy dostupní, pripravení a radi Vám pomôžeme
 • Vzájomná dôvera a otvorená komunikácia sú základom našich vzťahov

SLUŽBY KTORÉ PONÚKAME

Účtovníctvo Senica - kontakt

Audit

Jednoduché účtovníctvo

 • spracovanie, zaúčtovanie prvotných dokladov, kontrola ich oprávnenosti z daňového hľadiska
 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy a bankovej knihy
 • vedenie evidencie hmotného a nehmotného majetku
 • vedenie knihy evidencie DPH, vypracovanie daňového priznania k DPH
 • poskytovanie priebežných informácii o hospodárskom výsledku, stave majetku, záväzkov, pohľadávok a manažérskych informácií v dohodnutých časových intervaloch
 • spracovanie ročnej účtovnej uzávierky, daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb, výkazu o majetku a záväzkoch, výkazu o príjmoch a výdajoch
 • rekonštrukcia účtovníctva

Podvojné účtovníctvo

 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie hlavnej knihy a knihy analytickej evidencie
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku
 • evidencia DPH, vypracovanie daňového priznania k DPH
 • okamžitý prehľad stavu účtu
 • mesačné účtovné závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát)
 • poskytovanie priebežných informácii o hospodárskom výsledku, stave majetku, záväzkov, pohľadávok a manažérskych informácií v dohodnutých časových intervaloch
 • spracovanie ročnej účtovnej uzávierky, daňového priznania k dani z príjmu právnických osôb, súvahy, výsledovky, výkazu ziskov a strát, prílohy, cashflow

Mzdy a personalistika

 • spracovanie a výpočet mzdy TPP, DVP, DPČ
 • vedenie a spracovanie mzdových listov a výplatných pások
 • spracovanie hlásení, prihlášok a odhlášok do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne
 • mesačné spracovanie kompletnej mzdovej agendy
 • návrhy a následné vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd
 • vyhotovenie potvrdení o dobe zamestnania, podkladov k pôžičkám
 • spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti
 • spracovanie mesačných a ročných hlásení o zrazených preddavkoch na daň z príjmu zo závislej činnosti
 • zastupovanie klienta voči poisťovniam a iným dotknutým inštitúciám
 • vyhotovenie interných firemných smerníc z personálnej oblasti
 • poradenstvo a konzultácie v oblasti pracovnoprávnych vzťahov

Poradenstvo ekonomické a daňové, konzultácie

Spracovanie ekonomických analýz

Podklady pre banky a štátne inštitúcie

Účtovníctvo Senica - otváracie hodiny

V sídle spoločnosti sme vám k dispozícii pondelok až piatok od 8.00 do 16.00 hod.

Pošlite nám rýchlu správu

Účtovníctvo Senica - logo

AUDITIS spol. s r.o.
Hollého ul. 743/21
905 01 Senica

IČO: 34116443
DIČ: 2020377524

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trnava, odd: Sro, Vložka číslo 1003/T.

Nastavenie súkromia

Nevyhnutné cookies

Tieto cookies sú nevyhnutne potrebné na to, aby ste sa mohli využívať všetky funkcionality webovej stránky. Bez týchto cookies by napríklad nebolo možné používať e-mailový formulár.

Reklamné cookies

Reklamné cookies zabezpečia, aby sa k vám dostali iba tie reklamy, ktoré sú pre vás relevantné a ktoré zohľadňujú vaše záujmy. Slúžia na nastavenie rozumnej frekvencie zobrazovania reklám a na vyhodnocovanie reklamných kampaní. Údaje, ktoré zozbierajú reklamné cookies, sú spracovávané reklamnými sieťami tretích strán, ako napríklad Google AdWords či Facebook na základe poverenia prevádzkovateľa webovej stránky.

Google AdWords

Analytické cookies

Analytické cookies, ako napríklad Google Analytics, zbierajú informácie o tom, ako návštevník používa webovú stránku, napríklad ktoré podstránky navštívil, ako sa pohyboval na webe a aké akcie vykonal. Analytické cookies nezbierajú informácie, pomocou ktorých by bolo možné jednoznačne identifikovať návštevníka. Všetky získané údaje sú anonymizované a slúžia výlučne na zlepšenie fungovania webovej stránky.

Google Analytics

Funkčné cookies

Funkčné cookies pomáhajú zlepšovať užívateľský zážitok pre návštevníkov webu. Vďaka týmto cookies si formuláre zapamätajú vaše údaje, takže ich nemusíte pracne vypĺňať pri každom odoslaní formulára. Webová stránka môže tiež prispôsobiť obsah užívateľovi podľa použitého zariadenia alebo podľa lokality, v ktorej sa návštevník webu práve vyskytuje. Všetky údaje zozbierané funkčnými cookies sú použité výlučne na tejto webovej stránke a sú plne anonymizované.

Funkčné cookies